CHÉN RƯỢU CHIỀU TÀ – Thơ Trần Thoại Nguyên

CHÉN RƯỢU CHIỀU TÀ Nhìn ảnh kỷ niệm đẹp hai bạn thơ thân yêu Châu Thạch và Zulu DC nâng chén rượu ngày tóc bạc, cảm hứng đề thơ tặng: CHÉN RƯỢU CHIỀU TÀ Tặng Châu Thạch và Zulu DC   Tuổi trẻ bay rồi thuở chiến tranh  Gặp nhau đây ước mộng không thành! Bộ … Tiếp tục đọc

Thơ TRẦN THOẠI NGUYÊN 

Thơ TRẦN THOẠI NGUYÊN  TÔI ĐẾN BÊN ĐỜI  Biết bao lần tôi ngắm mây bay Khẽ hát ngu ngơ cùng lá cây Lòng nhẹ như tơ rung gió thoảng Mắt hồn nhiên mộng giữa ban ngày  Tôi đến bên đời như sương khói  Tóc gió bay phiêu lãng bao mùa  Thân cát bụi trần gian … Tiếp tục đọc