Đằng-Giao/Người Việt: Ann Phong, ‘họa sĩ sóng biển’

Đằng-Giao/Người Việt: Ann Phong, ‘họa sĩ sóng biển’ Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2018 Ann Phong,” họa sĩ sóng biển”. (Hình: Ann Phong cung cấp) Là một trong số ít phụ nữ gốc Việt vừa là họa sĩ, vừa là giáo sư đại học, Ann Phong tạo cho mình một vị trí riêng biệt trong … Tiếp tục đọc