PHẠM NGỌC THÁI VÀ BẢN TÌNH MƯA TUYỆT VỜI HOÀNG THỊ THẢO

  PHẠM NGỌC THÁI VÀ BẢN TÌNH MƯA TUYỆT VỜI                                                             HOÀNG THỊ THẢO           MƯA BAY TRONG TIẾNG CHUÔNG Chuông chùa thỉnh lên lời cầu nguyện Nam-mô-a-di-đà! Trong khúc mưa bay âm vang trời đất Nửa tỉnh, nửa mê cũng thể như là… Vi vút tầng cao con lá rụng Nghe lao … Tiếp tục đọc