Việt Nam và Ukraine- dân tộc nào bất hạnh hơn?

Việt Nam và Ukraine- dân tộc nào bất hạnh hơn? < A > LS Đào Tăng Dực (Danlambao) – Từ ngày 24 tháng 2 vừa qua, toàn thể nhân loại văn minh, trừ một số ít quốc gia trên thế giới trong đó có CSTQ và đàn em là CSVN, không ngừng lo lắng cho số mệnh của … Tiếp tục đọc