Huy Tưởng – Những đêm thù búng máu

Huy Tưởng – Những đêm thù búng máu Thứ Hai, ngày 23 tháng 5 năm 2016 Rạch một vết dao lên da thịt Máu trào xối xả. máu như hoa Cái đau thấm ngọt vào xương tuỷ Một trời cốt nhục réo trong ta! Một nhát đao. chém ngang đất nước Bóng thù đi. rờn … Tiếp tục đọc