BOLÉRO – Dấu hiệu Suy Tàn của Chế độ. – Phạm Tín An Ninh

BOLÉRO – Dấu hiệu Suy Tàn của Chế độ. Có lẽ chưa bao giờ, kể cả thời VNCH, nhạc Bolero thịnh hành và được người trong nước mê mẩn như bây giờ, đặc biệt ở miền Bắc, nơi mà trước 1975 Bolero được dán cho cái nhãn “nhạc vàng” và không còn đất sống, một … Tiếp tục đọc