Phạm Tín An Ninh: Tình Người 
(Ở cuối hai con đường)

Phạm Tín An Ninh: Tình Người 
(Ở cuối hai con đường) Những năm “cải tạo” ở miền Bắc, tôi được chuyển đi khá nhiều trại. Từ Lào Cai, xuống Hoàng Liên Sơn, rồi Nghệ Tĩnh. Khi mới đến Hoàng Liên Sơn, tôi được đưa đến trại Hang Dơi, nằm sâu trong núi. Đây là một vùng … Tiếp tục đọc

BOLÉRO – Dấu hiệu Suy Tàn của Chế độ. – Phạm Tín An Ninh

BOLÉRO – Dấu hiệu Suy Tàn của Chế độ. Có lẽ chưa bao giờ, kể cả thời VNCH, nhạc Bolero thịnh hành và được người trong nước mê mẩn như bây giờ, đặc biệt ở miền Bắc, nơi mà trước 1975 Bolero được dán cho cái nhãn “nhạc vàng” và không còn đất sống, một … Tiếp tục đọc