Người lính Mỹ – Điệp Mỹ Linh

Người lính Mỹ <A>Christian Golcyznski, 8 tuổi, trong đám tang của Cha – Marine Staff Sgt. Marcus Golcyznski – tử trận tại Iraq, 2007. (1)Điệp Mỹ Linh (Danlambao) – Thời gian gần đây, những biến động tại Afghanistan khi Hoa Kỳ rút quân khiến nhiều ngòi bút đưa ra sự so sánh giữa miền Nam Việt … Tiếp tục đọc