Hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới này’- Gandhi

Hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới này’- Gandhi bởi Trần Vinh Dự (Phát biểu tại hội thảo UNESCO’s Vietnamese Youth Competence tổ chức ngày 8/8/2015 tại Sài Gòn) Xin cảm ơn ban tổ chức đã dành cho tôi cơ hội thú vị này để chia sẻ với các … Tiếp tục đọc