Chúng ta phải làm gì (Kỳ 9)? Mục đích chính của đấu tranh là gì?

Chúng ta phải làm gì (Kỳ 9)? Mục đích chính của đấu tranh là gì? Đặng Chí Hùng (Danlambao) – Bài viết này hoàn toàn không có “dạy đời” bất cứ ai nhưng chúng ta nên rút kinh nghiệm để công cuộc đấu tranh có hiệu quả hơn nữa. Nếu chúng ta sa vào những … Tiếp tục đọc