VÀO TPP:KINH TẾ VN BỊ TÊ LIỆT VÌ HÀNG NGOẠI – Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

VÀO TPP:KINH TẾ VN BỊ TÊ LIỆT VÌ HÀNG NGOẠI Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế Geneva, 15.10.2015 Web : http://VietTUDAN.net Facebook : Phuc Lien Nguyen NHỮNG BÀI NHẬN ĐỊNH VỀ CSVN & TPP NGUYỄN PHÚC LIÊN, Geneva, 07.10.2015   Chúng tôi lần lượt viết và phổ biến những bài NHẬN ĐỊNH & … Tiếp tục đọc