Kiến nghị: Cần sẵn sàng ‘kỷ luật’ cả… ‘Bác’

Kiến nghị: Cần sẵn sàng ‘kỷ luật’ cả… ‘Bác’ 19/06/2019 Trân Văn Chia sẻ Xem bình luận Kính gửi: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đảng CSVN. Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) đảng CSVN. Ban Tuyên giáo BCH TƯ đảng CSVN. Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ Cộng hòa Xã hội … Tiếp tục đọc