Thủ tướng ta và Thủ tướng… Đức – Trần Văn

Thủ tướng ta và Thủ tướng… Đức 21/03/2020 Trân Văn Ông Phúc nhận chiếc búa gõ từ thủ tướng Thái, biểu tượng Việt Nam sẽ là chủ tịch ASEAN trong thời gian tới. Chia sẻ 28 Xem bình luận Ngày 18 tháng 3, tại Hội nghị toàn quốc để “Tổng kết 10 năm thực hiện … Tiếp tục đọc

Kiến nghị: Cần sẵn sàng ‘kỷ luật’ cả… ‘Bác’

Kiến nghị: Cần sẵn sàng ‘kỷ luật’ cả… ‘Bác’ 19/06/2019 Trân Văn Chia sẻ Xem bình luận Kính gửi: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đảng CSVN. Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) đảng CSVN. Ban Tuyên giáo BCH TƯ đảng CSVN. Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ Cộng hòa Xã hội … Tiếp tục đọc