sầu ở lại – Nguyễn Đạt

sầu ở lại Nguyễn Đạt♦ 6.04.2018                       Tưởng nhớ nhà thơ Tạ Ký đen tối chưa qua Tôi nhớ làn khói từ cối thuốc ống vố của anh buổi ấy Vật vờ góc phố đêm chợ Đũi – Sài Gòn Bằng hữu chúc anh may mắn lên đường Giã từ những bữa … Tiếp tục đọc