S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Tuẫn Tiết

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Tuẫn Tiết Bên Thắng Cuộc phát hành cuối năm 2012, và được bỉnh bút Nguyễn Hùng (BBC) liệt kê là một trong “mười chuyện nổi bật” nhất trong năm. Cùng lúc, biên tập viên Mặc Lâm (RFA) cũng nhận xét rằng “cuốn sách đang gây sôi nổi cho cư dân … Tiếp tục đọc