LỄ TIẾT THANH MINH TÌNH NGƯỜI CỦA TỘC VIỆT – PHAN TRƯỜNG NGHỊ

LỄ TIẾT THANH MINH  TÌNH NGƯỜI CỦA TỘC VIỆT  PHAN TRƯỜNG NGHỊ NGÀY TIẾT THANH MINH  Xét về phép làm lịch Á Đông trong đó có Việt Nam đang sử dụng, Tiết Thanh Minh là một trong 24 tiết khí được sử dụng để phân định chu kỳ tuần hoàn thời tiết trong một năm. … Tiếp tục đọc