Thế giới hôm nay: 04/05/2022

Thế giới hôm nay: 04/05/2022 Nguồn: The Economist | Biên dịch: Đỗ Đặng Nhật Huy Một bản dự thảo quan điểm của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ vừa bị rò rỉ ra công chúng, trong đó cho thấy tòa sẽ bãi bỏ phán quyết Roe v Wade, một án lệ quy định phá thai là quyền được hiến pháp bảo vệ. … Tiếp tục đọc

Mặt trận văn hóa trong cuộc tranh cử 2022

Mặt trận văn hóa trong cuộc tranh cử 2022 03/05/2022 Ngô Nhân Dụng Nhưng quyền phá thai chỉ là một trong nhiều mặt trận liên quan đến phong hóa, tập tục, đạo lý, tôn giáo, mà người Mỹ gọi chung là “văn hóa.” Ông Joe Biden mới nhận được một tin vui: Số dân Mỹ … Tiếp tục đọc