Ý NGHĨA SÂU SẮC TRONG THƯ GÓP Ý CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VN – Tiến sĩ NGUYỄN QUANG HIỆP, Triết học

Ý NGHĨA SÂU SẮC TRONG THƯ GÓP Ý CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VN   Tiến sĩ NGUYỄN QUANG HIỆP, Triết học Oxnard, California, 25.05.2013   ‘’Lấy truyền thống văn hóa dân tộc làm nền tảng tư tưởng cho việc tổ chức và điều hành xã hội Việt-Nam‘’. Câu  nói này  là NÉT SON của … Tiếp tục đọc