guyễn Phú Trọng Có Bao Nhiêu Vàng ? – Phạm Hồng Sơn

i : Nguyễn Phú Trọng Có Bao Nhiêu Vàng ?Viết Từ Xứ Ngườ Bầu cử tổng thống ở Pháp, cũng như Mỹ, là cuộc bầu cử có tính chất dân chủ, tự do nhưng vẫn cần phải có tiền. Ở Pháp, luật cho phép mọi ứng cử viên tổng thống có thể nhận hỗ trợ tài chính … Tiếp tục đọc

Phạm Hồng Sơn Viết Từ Xứ Người : Tại Sao Lại Tát ?

Phạm Hồng Sơn Viết Từ Xứ Người : Tại Sao Lại Tát ? Ngày 08 tháng Sáu năm 2021, Tổng Thống Pháp Macron bị tát vào giữa mặt khi vừa tới nói chuyện với một nhóm dân làng ở miền Đông-Nam nước Pháp. Người tát là một thường dân – thanh niên 28 tuổi. Bối cảnh xảy … Tiếp tục đọc