Trần Ngươn Phiêu: Đời lính thủy

Trần Ngươn Phiêu: Đời lính thủy (Đây là chương 26 trích từ cuốn Gió Mùa Đông Bắc của bác sĩ Trần Ngươn Phiêu)Triệu tham dự cuộc hải hành đầu tiên trên chiến hạm Việt Nam nhân dịp có chương trình di dân từ các vùng khô cằn ở miền Trung để đưa dân vào tái … Tiếp tục đọc