Tin thời sự – thơ Trần Hữu Dũng

Trần Hữu Dũng Tin thời sự Cà Mau, mùa mưa bão Chị Mỹ Nhân, 38 tuổi Tự tử, mong con có tiền đi học Thều thào dặn chồng: “Xin hòm chôn em, Đừng mua, lạm vào tiền phúng điếu” Rợp trời Phú Yên, chim yến bay Xó bếp / người vợ sinh khó Hổn hển … Tiếp tục đọc