Truyền thông dưới các chế độ độc tài

Truyền thông dưới các chế độ độc tài bởi Nguyễn Hưng Quốc Một trong những khác biệt lớn nhất giữa dân chủ và độc tài là ở phương diện truyền thông. Nói một cách vắn tắt, khác với các chế độ dân chủ, dưới các chế độ độc tài, truyền thông có hai đặc điểm chính: … Tiếp tục đọc