Nguyễn Hưng Quốc: Đường vào văn học (1)

Nguyễn Hưng Quốc: Đường vào văn học (1) Tôi mê đọc sách rất sớm, có lẽ ngay từ những năm lớp 5 hay lớp 6 gì đó. Không hiếm những đứa bé bắt đầu đọc sớm như thế. Nhưng phần lớn đều bắt đầu với những trang báo thiếu nhi như Tuổi Hoa hay Tuổi … Tiếp tục đọc

Truyền thông dưới các chế độ độc tài

Truyền thông dưới các chế độ độc tài bởi Nguyễn Hưng Quốc Một trong những khác biệt lớn nhất giữa dân chủ và độc tài là ở phương diện truyền thông. Nói một cách vắn tắt, khác với các chế độ dân chủ, dưới các chế độ độc tài, truyền thông có hai đặc điểm chính: … Tiếp tục đọc