Hoàng Quân: Em Tôi

Hoàng Quân: Em Tôi Thương tặng em tôi Chị Em – Tranh Hoàng Thanh Tâm Em nhỏ hơn tôi đúng hai tuổi. Chúng tôi cùng chào đời vào tháng Ba, cách nhau hai ngày. Hồi nhỏ, chúng tôi trông sàn sàn nhau, Mạ chúng tôi thường may sắm cho hai đứa cùng lúc, từa tựa … Tiếp tục đọc

Hoàng Quân: Mật Ong của Ba 

Hoàng Quân: Mật Ong của Ba  Cha Con- Tranh Hoàng Thanh Tâm Mới đó, Ba lìa đời đã bốn năm. Hai đứa con út của Ba, nay đã “già” hơn Ba thuở Ba đi tù cải tạo năm 1975. Giờ đây, mỗi khi bầy con quây quần kể chuyện, nhắc đến Ba thuở xưa, như … Tiếp tục đọc