Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích – Người Việt yêu nước không thầm lặng

Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích – Người Việt yêu nước không thầm lặng bởi TS Luật Cù Huy Hà Vũ Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích 1937-2016. Cho đến mới đây thôi, kể từ khi đặt chân lên đất Mỹ, tôi không biết buồn là gì. Thế mà tôi đã không khỏi lặng người khi được tin … Tiếp tục đọc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ‘giả chết bắt quạ’

bởi TS Luật Cù Huy Hà Vũ Trong cổ tích Việt Nam có chuyện “Giả chết bắt quạ”. Xưa có một thằng đi ở có tính cờ bạc, thành ra mắc nợ nhiều lắm. Một buổi sớm mai, nó đem trâu ra cày, bị các chủ nợ bắt mất trâu. Không dám về nhà vì sợ … Tiếp tục đọc

TPP và dân chủ hóa Việt Nam Tiến sỹ Luật Cù Huy Hà Vũ Gửi cho BBC từ Hoa Kỳ

TPP và dân chủ hóa Việt Nam Tiến sỹ Luật Cù Huy Hà Vũ Gửi cho BBC từ Hoa Kỳ 6 tháng 7 2015 Chia sẻ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có chuyến thăm Hoa Kỳ trong thời gian 7-10/7/2015 Vào ngày 7 tháng 7 này, nếu không có bất ngờ vào phút chót, Tổng … Tiếp tục đọc