Viết cho một ngày tháng bảy – VANG ANH

Viết cho một ngày tháng bảy Published on July 12, 2012   ·   1 Comment Gió Lang Thang Ai vẽ hình hài Tổ quốc tôi Bốn ngàn năm chân đất Từ thủa cha ông dựng cờ mở nước Đến bây giờ chân vẫn lấm lem. Đất nước này có phải sinh từ truyền thuyết nàng Ngâu … Tiếp tục đọc