Rừng Mắm – Bình Nguyên Lộc

RU&Rừng Mắm Bình Nguyên Lộc   Chim đang bay lượn bỗng đứng khựng lại, khiến thằng Cộc thích chí hết sức. Nó theo dõi con chim thầy bói từ nãy đến giờ, chờ đợi cái phút này đây. Thật là huyền diệu, sự đứng yên được một chỗ trên không trung, trông như là chim … Tiếp tục đọc

Truyện Ngắn “Rừng Mắm ” Tác Giả: Bình Nguyên Lộc

Truyện Ngắn » Rừng Mắm Tác Giả: Bình Nguyên Lộc     Chim đang bay lượn bỗng đứng khựng lại, khiến thằng Cộc thích chí hết sức. Nó theo dõi con chim thầy bói ấy từ nãy đến giờ, chờ đợi cái phút nầy đây. Thật là huyền diệu, sự đứng yên được một chỗ trên không … Tiếp tục đọc