Văn Cao và Tiến Quân Ca – Trần Việt Trình

Văn Cao và Tiến Quân Ca   Trần Việt Trình (Danlanbao) – Văn Cao sáng tác không nhiều. Vì người ta đã cướp đi mất của ông đến 30 năm, lúc sức sáng tác của ông đang ở vào thời kỳ sung mãn nhất. 30 năm, một khoảng thời gian quá dài vùi dập một … Tiếp tục đọc