PHẠM NGỌC THÁI VỚI THIÊN TÌNH CA TRÁC TUYỆT TUYẾT NGA

PHẠM NGỌC THÁI VỚI THIÊN TÌNH CA TRÁC TUYỆT   TUYẾT NGA          NGƯỜI THÔN NỮ MIỀN SÔNG NƯỚC Nén hương lòng anh tưởng niệm mối tình em Bóng trúc vắng, làng quê xanh viễn vọng Giọt lệ đắng em hòa cùng anh uống Chốn xa vời người lữ khách đứng dừng chân. … Tiếp tục đọc