Nữ Đại Sứ Pháp đồng thời cũng là Người Pháp Gốc Việt đầu tiên tại Miên: Bà Eva Nguyễn Bình.

Nữ Đại Sứ Pháp đồng thời cũng là Người Pháp Gốc Việt đầu tiên tại Miên: Bà Eva Nguyễn Bình.   Sinh ngày 4 tháng 9, 1970, tại Poitiers, Pháp quốc. Thân phụ người Việt, thân mẫu người Pháp.   Trước khi được bổ nhiệm Đại sứ tại Miên, bà là Counselor về phối hợp … Tiếp tục đọc