MẸ TÔI – Thủy Lâm Synh

MẸ TÔIThủy Lâm Synh Tôi rất ái ngại khi viết những dòng nầy về Mẹ của tôi. Thứ nhất, với ngôn ngữ hạn hẹp của mình tôi sợ không tả nổi tình thương như trời biển của Mẹ. Thứ hai, viết về người thân, cảm tính chủ quan cũng dễ tạo cho người đọc một … Tiếp tục đọc