Quảng Ngãi, Quê tôi – Lê Vinh Ninh

Quảng Ngãi, Quê tôi Tiếng võng nhà ai nhịp nương cánh gió Chiều mênh-mông lời mẹ thiết-tha buồn Xao-xuyến động vùng xanh bờ tuổi dại Nửa đời mờ theo cuộc sống cô-đơn. Tôi lớn lên: từ những lời ru dịu Chữ nghĩa thầy, cơm áo mẹ, công cha Người thường chỉ những giòng sông bóng … Tiếp tục đọc

Quảng Ngãi Quê hương tôi – thơ Lê Vinh Ninh

Quảng Ngãi Quê hương tôi – thơ Lê Vinh Ninh Tiếng võng nhà ai nhịp nương cánh gió Chiều mênh mông lời mẹ thiết tha buồn Xao xuyếnđộng vùng xanh bờ cỏ dại Nửa đời mờ theo nhịp sống cô đơn Tôi lớn lên từ những lời ru dịu Chữ nghĩa thầy, cơm áo mẹ, công … Tiếp tục đọc