Đàm Trung Pháp (2011, bổ sung 2020): Chinh Phụ Ngâm Diễn Nôm  Một Dịch Phẩm Thần Kỳ

Đàm Trung Pháp (2011, bổ sung 2020): Chinh Phụ Ngâm Diễn Nôm  Một Dịch Phẩm Thần Kỳ Lời Tòa soạn.– Xin trân trọng gửi đến bạn đọc bài viết về giá trị văn chương bản dịch Chinh Phụ Ngâm của Giáo sư Đàm Trung Pháp. Tác giả đã vận dụng nhiều kỹ thuật của ngôn … Tiếp tục đọc