Bài thơ tuyệt vời của Bùi Chí Vinh thi sĩ

Huynh Ngoc Chenh   Bài thơ tuyệt vời của Bùi Chí Vinh thi sĩ Bùi Chí Vinh  Sáng sớm nghe tin quân Nga tháo chạy khỏi Kherson. Nhớ đến giấc mộng Trang Chu hóa bướm của Putin mà xấu hổ: “Giấc Kherson khéo bất bình – Bừng con mắt dậy thấy mình tay không”. Thôi, … Tiếp tục đọc