Bánh ống Trà Vinh – Thơ Kiên Giang

 Kiên Giang July23 Tôi yêu kiểu áo “tầm vong” nhỏ, Đôi mắt đen huyền cô gái lai, Đôi mái chùa cong như cánh phượng, Gió bay cờ phướn đẹp mây trời. Tôi yêu hơi nước trong nồi đất, Nấu chín mùi cơm bánh Phú Vinh, Lá dứa thiên thanh màu lá mạ Cô em mặc … Tiếp tục đọc