Lu Hà Và Khuyết Danh Chùm Thơ Số 10

Lu Hà Và Khuyết Danh Chùm Thơ Số 10   Oan Khiên Bồ Tát Cảm xúc thơ khuyết danh bài 1   Địa Tạng Vương u minh giáo chủ Trốn Phong đô trú ngụ cưu mang Oan hồn uổng tử lang thang Thai nhi thống khổ dở dang kiếp người   Tụng Kim cương trọn … Tiếp tục đọc

Lu Hà Và Khuyết Danh Chùm Thơ Số 14

Lu Hà Và Khuyết Danh Chùm Thơ Số 14   Bạch Viên Tiên Nữ Cảm xúc thơ khuyết danh bài 1   Vỡ chén ngọc lưu ly nên phải Trời chẳng dung khổ ải đọa đầy Kim Tinh thái muội ai hay Bạch viên hóa kiếp đắm say nhân tình   Cõi trần gian biến … Tiếp tục đọc

Lu Hà Và Khuyết Danh Chùm Thơ Số 11

Lu Hà Và Khuyết Danh Chùm Thơ Số 11   Oan Khiên Bồ Tát Cảm xúc thơ khuyết danh bài 11   Trên sân đình châu rơi lã chã Tiểu Kính Tâm lòng dạ hiền lương Tai bay vạ gió bất thường Cây rung dòng lệ khói hương mịt mù   Miệng tụng kinh âm … Tiếp tục đọc

Lu Hà Và Khuyết Danh Chùm Thơ Số 9

Lu Hà Và Khuyết Danh Chùm Thơ Số 9   Tố Nữ Kỳ Tiên Cảm xúc thơ khuyết danh bài 11   Sinh rầu rĩ trông chừng cửa Bắc Qua hàng Buồm ngơ ngác nhìn quanh Đại La một giải đồng xanh Tô Khê rậm rạp mong manh cánh chuồn   Đình Quảng Văn chiều … Tiếp tục đọc

Lu Hà Và Khuyết Danh Chùm Thơ Số 8

Lu Hà Và Khuyết Danh Chùm Thơ Số 8   Tố Nữ Kỳ Tiên Cảm xúc thơ khuyết danh bài 1   Giở từng trang nhân duyên cổ sự Đĩa dầu hao tư lự bấy lâu Bức tranh tố nữ từ đâu? Sông nam núi bắc bể dâu tình trường   Duyên kỳ ngộ tơ … Tiếp tục đọc

Truyện Mai Lương Ngọc – Lu Hà

Song Thất Lục Bát Chùm Số 282   Truyện Mai Lương Ngọc Cảm xúc thơ khuyết danh bài 40   Chẳng bao lâu tơ duyên con sẽ Ngữ phượng lầu làm lễ thành thân Kén tìm đất tốt đến tuần Mấy ngày táng sự phong thần dựng bia   Đá xanh tạc trau tria nóc … Tiếp tục đọc

Lu Hà Và Khuyết Danh Chùm Thơ Số 6

Lu Hà Và Khuyết Danh Chùm Thơ Số 6   Truyện Mai Lương Ngọc Cảm xúc thơ khuyết danh bài 31   Khâu sinh cười cầu thân bá đạo Cưỡng ép duyên thô bạo thế chăng? Se tơ kết tóc xích thằng Coi thường nhân quả tao khang trọn lòng   Thuyền tôi đã thuận … Tiếp tục đọc

Song Thất Lục Bát Chùm Số 281 – Lu Hà

Song Thất Lục Bát Chùm Số 281   Truyện Mai Lương Ngọc Cảm xúc thơ khuyết danh bài 30   Quân hầu vội trình thưa tướng phủ Lệnh cho vào mọi sự hỏi han Bâng khuâng hai họ Mai, Trần Trước sau kể hết tần ngần giờ lâu   Mừng chị sống dãi dầu sương … Tiếp tục đọc

Lu Hà Và Khuyết Danh Chùm Thơ Số 5

Lu Hà Và Khuyết Danh Chùm Thơ Số 5   Truyện Mai Lương Ngọc Cảm xúc thơ khuyết danh bài 21   Giọng sang sảng trống đồng ngọc khánh Bớ tên kia lẩn tránh miếu thần Gian manh trộm cắp vô luân Ban ngày ban mặt bất nhân lọc lừa   Sinh than vãn gió … Tiếp tục đọc

Truyện Mai Lương Ngọc – Lu Hà

  Truyện Mai Lương Ngọc Cảm xúc thơ khuyết danh bài 12   Thu đông trải thẹn thùng chan chứa Chợt bông đào báo nửa chừng xuân Bàn tay ai khéo canh tân Non xanh nước biếc xa gần yến oanh   Trần gia chủ dạo quanh nhân buổi Thấy đầy vườn chật trội cành … Tiếp tục đọc