Song Thất Lục Bát Chùm Số 276 – Lu Hà

Song Thất Lục Bát Chùm Số 276   Y Đức Hai Họ Mộng Bào cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 78   Cả hai ngã như ngây thảng thốt Mới giật mình kể tuốt một hồi Ngậm ngùi than thở đầu đuôi Miếu thần mơ thấy nợ đời trả vay   Đạo y vẫn … Tiếp tục đọc

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 229 – Lu Hà

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 229   Y Đức Hai Họ Mộng Bào cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 77   “Cả hai ngã cố khum mình lại Vạch lá cây ngần ngại chui vào Châu liêm ba bức khi nào Rồng leo cột vẽ rì rào vách … Tiếp tục đọc

Lu Hà Và Nguyễn Đình Chiểu Chùm Số 8

Lu Hà Và Nguyễn Đình Chiểu Chùm Số 8 Y Đức Hai Họ Mộng Bào cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 71 Trở tay biến phép y bất lực Nhiệt lạ thường tới mức thân hàn Khi hư lúc thực mê man Nóng lâu nhức nhối lấn tràn đậu lên Mọc vẩy kết vội … Tiếp tục đọc

Lu Hà Và Nguyễn Đình Chiểu Chùm Số 7

Lu Hà Và Nguyễn Đình Chiểu Chùm Số 7 Y Đức Hai Họ Mộng Bào cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 61 Trẻ ấu thơ mặn mòi cá nước Đức hiếu sinh thao thức lòng trời Tổ sư bào chế cứu đời Bệnh nào thuốc ấy rạch ròi xưa nay Lợi thế tục nhiều … Tiếp tục đọc

Lu Hà Và Nguyễn Đình Chiểu Chùm Số 6

Lu Hà Và Nguyễn Đình Chiểu Chùm Số 6 Y Đức Hai Họ Mộng Bào cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 51 Cũng lắm chước trừ tà diệt quái Đạo của ta vạn đại thánh hiền Tôn sư sách thuốc khảo biên Sử gia hoạt pháp lưu truyền tới nay Mầu nhiệm thay chẳng … Tiếp tục đọc

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 215-216….

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 215 Y Đức Hai Họ Mộng Bào cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 45 “Ngoài giả lạnh tứ chi khô họng Nước đái vàng nhiệt nóng ngoài da Trùm không khát nước đái ra Nước trong hàn giả rõ là ấm chân Hơi … Tiếp tục đọc

Song Thất Lục Bát Chùm Số 272

Song Thất Lục Bát Chùm Số 272 Y Đức Hai Họ Mộng Bào cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 38 Sách y học nhân tri bách bộ Gía gương hình theo đó kê toa Ngư khen như gấm thêu hoa Nhớ lời Đạo Dẫn dạy ta rành rành Nguồn cội ấy sáng danh trời … Tiếp tục đọc

Lu Hà Và Nguyễn Đình Chiểu Chùm Số 4

Lu Hà Và Nguyễn Đình Chiểu Chùm Số 4   Y Đức Hai Họ Mộng Bào cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 31   Tiều than thở xuôi dòng thời cuộc Cánh chim di thân thuộc giống nòi Phận bèo nhân phẩm trọng coi Đại phu bốc thuốc mặn mòi quê hương   Giúp … Tiếp tục đọc

Lu Hà Và Nguyễn Đình Chiểu Chùm Số 3

Lu Hà Và Nguyễn Đình Chiểu Chùm Số 3   Y Đức Hai Họ Mộng Bào cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 21   Nằm ngửa mặt tay chân sõng sượt Hơi nóng hun trán mướt mồ hôi Màu vàng nhiệt thấp xuống rồi Xạm đen da mặt bờ môi xanh rờn   Nghe … Tiếp tục đọc

Hỡi Các Thi Nhân – Lu Hà

Thơ Mới Đấu Tranh Chùm 4   Hỡi Các Thi Nhân   Hỡi người thi sĩ của quê hương Tiếng nấc dâng lên tắc nghẹn lòng Anh khóc thương đời bao số phận Sinh lầm thế kỷ nuốt đau thương   Cay đắng làm sao những kiếp người Có tài có đức vẫn buông rơi … Tiếp tục đọc