Hạn chế của Trung Quốc: quyền lực mềm

Hạn chế của Trung Quốc: quyền lực mềm bởi Nguyễn Hưng Quốc Người ta dự tính sẽ có khoảng 1.000 Viện Khổng Tử vào năm 2020. Để trở thành một siêu cường, hay chỉ để có thế giá trên trường quốc tế, một quốc gia cần phải có song song hai thứ quyền lực: quyền lực … Tiếp tục đọc