Lý Quang Diệu viết về chính trị Trung Quốc

 Lý Quang Diệu viết về chính trị Trung Quốc nghiencuuquocte.org/2014/09/03/ly-quang-dieu-viet-ve-chinh-tri-trung-quoc/ By The Observer9/2/2014 Nguồn: Lee Kuan Yew (2013). “China: A Strong Centre”, in L.K. Yew, One Man’s View of the World (Singapore: Straits Times Press), pp. 14-27. Biên dịch: Trần Xuân Thủy | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: Các chương khác của cuốn One Man’s View of the World … Tiếp tục đọc

Lý Quang Diệu viết về chính trị Singapore

Lý Quang Diệu viết về chính trị Singapore By The Observer6/30/2014 Nguồn: Lee Kuan Yew (2013). “Singapore: Politics”, in L.K. Yew, One Man’s View of the World (Singapore: Straits Times Press), pp. 205-216. Biên dịch: Ngô Trần Thanh Hiền | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: Các phần khác của cuốn One Man’s View of the World Một kết quả … Tiếp tục đọc

Lý Quang Diệu viết về xã hội và kinh tế Trung Quốc

Lý Quang Diệu viết về xã hội và kinh tế Trung Quốc Posted on 12/03/2015 by The Observer Nguồn: Lee Kuan Yew (2013). “The New China: People, Society, Economy”, in L.K. Yew, One Man’s View of the World (Singapore: Straits Times Press), pp. 51-67. Biên dịch: Phạm Hồng Anh | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: Các chương khác của cuốn One Man’s … Tiếp tục đọc

Lý Quang Diệu viết về chiến lược Thao quang dưỡng hối của TQ

Lý Quang Diệu viết về chiến lược Thao quang dưỡng hối của TQ Posted on 10/12/2014 by The Observer Nguồn: Lee Kuan Yew (2013). “Tao guang yang hui”, in L.K. Yew, One Man’s View of the World (Singapore: Straits Times Press), pp. 28-50. Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Trang Nhung Bài liên quan: Các chương khác của cuốn One Man’s View of the World … Tiếp tục đọc

Lý Quang Diệu viết về xã hội và kinh tế Trung Quốc

Lý Quang Diệu viết về xã hội và kinh tế Trung Quốc Posted on 12/03/2015 by The Observer Nguồn: Lee Kuan Yew (2013). “The New China: People, Society, Economy”, in L.K. Yew, One Man’s View of the World (Singapore: Straits Times Press), pp. 51-67. Biên dịch: Phạm Hồng Anh | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: Các chương khác của cuốn One Man’s … Tiếp tục đọc