‘BAUXITE – Dân trí và dân khí’

‘BAUXITE – Dân trí và dân khí’ – TỪ DÂN TRÍ ĐẾN DÂN KHÍ (Ý nghĩa của bản Kiến nghị bauxite 12-4-2009) Mai Thái Lĩnh Dân trí là gì?   Trí 智 trong tiếng Hán-Việt có nghĩa là hiểu rõ sự lý, thông minh[1]. Khai dân trí thuờng được các học giả giải thích là mở … Tiếp tục đọc