Hãy tiếp tục gióng lên những tiếng nói chân thật!

Hãy tiếp tục gióng lên những tiếng nói chân thật! Nội dung bài viết “Đảng không thể đứng trên đầu nhân dân“ từ năm 1989 vẫn còn là nỗi trăn trở của nhiều người và mãi mãi cho đến bao giờ VN thật sự có Độc lập Dân tộc, Dân chủ Tự do, Ấm no … Tiếp tục đọc