“Mùa hè” (1992) – Peter Max

“Bải biển lúc chạng vạng” (19xx) – Pam Carter

“Và tôi” (1971) – Evelyne Axell

Cái vuốt ve đầu tiên của bé” (1840) – Mary Cassatt

“Niềm vui cuộc sống” (1905) – Henri Matisse

“Hừng đông” (1922) – Maxfield Parrish

“Hoàng hôn giữa mùa hè” (1890) – Willard Metcalf

“Carnaval” (1927) – Francis Picabia

“Cô hàng hoa” (1889) – Frederick Childe Hassam

Người đàn bà khinh miệt” (1910) – Egon Schiele