Trời cố xứ Thơ Nguyễn Bắc Sơn

Trời cố xứ Tác giả: Nguyễn Bắc Sơn Gởi Thức, Hoàng và Tân Trời mưa ở Nha Trang làm tôi nhớ bạn đến rơi nước mắt Khi thấy rượu tràn sôi vành ly Hoa sứ đỏ rụng nhiều xui tôi nhớ ngày đi trọ học Nhà em láng giềng cửa sổ mở đêm khuya Tưởng … Tiếp tục đọc