GỬI CÁC BÁC H.O. – Đoản Kiếm(Lê Vinh Hoài Bão)

GỬI CÁC BÁC H.O. Kính thưa các bác, các chú, các anh chị H.O. Trước tiên đừng vội chụp mũ cho tôi là VC. Nói vắn tắt, tôi và gia đình cũng là nạn nhân của Cộng Sản. Cha tôi là bí thư VNQDĐ tỉnh Quảng Ngãi, bị bắt “cải tạo” 9 năm. Mẹ tôi … Tiếp tục đọc