TIẾNG GỌI TRONG TIM – Yên Sơn

TIẾNG GỌI TRONG TIM   Tâm hồn tôi, ở nơi này, lạc lõng ngày không vui, đêm thức đợi tàn canh cứ đong đưa như lá úa trên cành lòng đoài đoạn nhớ thương hoài cố xứ Rất có thể sẽ không về được nữa quê hương bây giờ… trước nạn diệt vong giặc bên … Tiếp tục đọc