AN-CỰU, QUÊ TÔI – THANH-THANH

THANH-THANH AN-CỰU, QUÊ TÔI Tôi sinh ra tại Làng An-Cựu, Huyện Hương-Thủy thuộc Tỉnh Thừa-Thiên. Có Núi Ngự-Bình, nơi hò-hẹn của thanh-niên, Và Sông An-Cựu mưa trong, nắng đục.                                 ★ Gia-đình tôi thì ở Kiệt Trên, cách cầu một khúc, Đối-diện Ô. Cửu Huề (trong cửu phẩm văn giai). Ông chuyên rượu chè, lè-phè bạc … Tiếp tục đọc

(thơ song ngữ) EM, TRÁI CẤM ĐỊA ĐÀNG của LÊ MAI LĨNH & THANH-THANH

(thơ song ngữ) EM, TRÁI CẤM ĐỊA ĐÀNG của LÊ MAI LĨNH & THANH-THANH Nhuận Lê <lexuannhuan@gmail.com> EM, TRÁI CẤM ĐỊA ĐÀNG Em, trái cấm địa đàng Chúa sai anh canh giũ Anh, cầm lòng không đậu Anh cắn, em có đau Anh cắn, nhẹ thôi mà Anh không nuốt, mà ngậm Anh không ăn, dẫu … Tiếp tục đọc