Tớ tự nguyện làm… luật sư biện hộ cho… ông Trời!

Tớ tự nguyện làm… luật sư biện hộ cho… ông Trời! Tô Hải (Danlambao) – Kính thưa,… kính thưa… và… kính thưa… Thưa (nhưng không thể kính) mấy vị này, vị khác, vị nọ, vị kia… Kể từ mấy triệu năm nay, tính từ lúc “Tạo-Hóa” quyết định phân công Trời làm trời và Đất … Tiếp tục đọc

“Tự chuyển hoá”, “tự diễn biến”… cái gì dzậy?

“Tự chuyển hoá”, “tự diễn biến”… cái gì dzậy? Tô Hải (Danlambao) – Tháng 2/2013, phát biểu tại Phú Thọ, ráo sư Trọng nói nhiều đến góc độ thay đổi quan điểm chính trị của “tự suy thoái’ nhưng chưa hề dùng đến động từ “Tự chuyển hóa”, “Tự diễn biến” mà dùng tính từ chung … Tiếp tục đọc