Văn hóa Việt Nam và vấn đề triết học Nguyễn Đăng Trúc

Văn hóa Việt Nam và vấn đề triết học   Nguyễn Đăng Trúc Reichstett, Pháp     Văn hóa và đạo làm ngưởi     Vào khoảng giữa tiền bán thế kỷ 20, trước cao trào Việt-hóa văn học với những lối định hướng khác nhau, hoặc bảo tồn nếp cũ của truyền thống Á … Tiếp tục đọc