Phan Khôi, “Ông bình vôi”

Phan Khôi, “Ông bình vôi” Khắp nước Việt Nam có tục ăn trầu, cho nên ở đâu cũng có bình vôi. Theo như tôi biết, ở vùng quê chúng tôi, có hai thứ bình vôi. Đều bằng đất nung cả, mà một thứ giống như cái hũ nhỏ, duy cổ eo, miệng loa, cho nhà … Tiếp tục đọc

Tuyển Tập Truyện Ngắn Lỗ Tấn Người cô độc – Phan Khôi dịch

Tuyển Tập Truyện Ngắn Lỗ Tấn Người cô độc   Dịch: Phan Khôi NXB Văn Nghệ Hà Nội, NXB Hội Nhà Văn I Tôi với Ngụy Liên Thù quen biết nhau, bây giờ nghĩ lại cũng có vẻ khác thường: Bắt đầu bằng một lần nhập liệm, cuối cùng cũng bằng một lần nhập liệm. … Tiếp tục đọc

Cái dốt của triều đình Huế

PHAN KHÔI: TÁC PHẨM ĐĂNG BÁO 1928   Cái dốt của triều đình Huế   Mấy lâu tại triều đình Huế có đặt một sở biên tập để làm một bộ Hán Việt từ điển. Họ đã bắt đầu xuất bản một tập rồi. Tập Hán Việt từ điển nầy chính nhà biên tập tự … Tiếp tục đọc