Tin Buồn

TIN BUỒN  Chúng tôi vô cùng đau buồn nhận được hung tin, Hiền nội của anh Trần Phúc Sanh là:                Monica VÕ THỊ THU THUỶ                     Đã tạ thế Ngày 06 tháng 03 năm 2014                 (Nhằm ngày 06 tháng 02 năm Giáp Ngọ)                       Tại Tiểu bang GeoKrgia, Hoa Kỳ                  HƯỞNG THỌ 69 TUỔI … Tiếp tục đọc