NHỮNG CHUYẾN ĐI Nguyễn Hoàng Hải

NHỮNG  CHUYẾN  ĐI                                                                                                           Nguyễn Hoàng Hải    Tôi vốn học tại trường Đại Học Y Khoa Sài Gòn cũ. Trường tọa lạc tại số 28 đường Trần Quý Cáp. Nơi đất này của trường đã chứng kiến gần như hầu hết những thăng trầm của triều Nguyễn và có một lịch sử khá … Tiếp tục đọc