S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Trần Vàng Sao

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Trần Vàng Sao Cách đây chưa lâu, Tần Hoài Dạ Vũ và Nguyễn Đông Nhật đã cho xuất bản cuốn Phác Hoạ Chân Dung Một Thế Hệ. Theo báo chí nhà nước đây là “một hồi ký đậm chất văn chương của hai con người đã từng sống, từng viết … Tiếp tục đọc