Tiếng Vọng – Thơ Minh Đường

Tiếng Vọng Buổi tối khi phiên buồn nhỏ giọt Cồn tư duy cát lở trong thơ Tóc nghe rụng xuống niềm tê buốt Hồn bồng so vai lời tạ từ Mưa đổ trên đầu sông tháng hạ Đỉnh trời buồn lắm phải không em ? Tinh cầu run rẩy mờ nhan sắc Tàn úa rừng … Tiếp tục đọc