Biến cố tháng 8, 1945 và cuộc kháng chiến cuối cùng chống Pháp

Biến cố tháng 8, 1945 và cuộc kháng chiến cuối cùng chống Pháp 22/08/2018 Kỷ niệm 2 tháng Chín, 1966 tại Hà Nội. Bìa phải là ông Hồ Chí Minh. Print Thiện Ý Tháng 8 năm 1945, là một tháng có nhiều biến cố trên chính trường Việt Nam, tạo một khúc quanh quan trọng … Tiếp tục đọc